Psykologi og psykiatri

Psykologisk modenhed

Psykologisk modenhed er et flerdimensionalt koncept, der ikke har en enkelt veletableret definition for en given dag. Psykologisk personligheds modenhed er en særlig tilstand af mentale processer og verdenssyn, der gør det muligt for en person at være et selvopfyldende individ. Dette omfatter evnen til at etablere produktive sociale kontakter, for at opdage virkeligheden og befolkningen omkring dem tilstrækkeligt. Desuden er individets psykologiske modenhed baseret på uafhængighed i at opfylde de grundlæggende nødvendige behov samt ansvaret for deres liv og handlinger.

Alle aktiviteter hos en psykologisk moden person er rettet mod realiseringen af ​​deres egne evner, følelsesmæssige behov, samtidig med at man respekterer de sociale normer, rettigheder og personlige grænser for andre mennesker. Dette er en specifik færdighed, der giver dig mulighed for at opnå succes både i det personlige liv og i det professionelle liv. De prioriterede opgaver for en sådan person er opgaverne vækst, udvikling, fremskridt, der er en rig bestand af livserfaring og empati, som muliggør kommunikation på næsten ethvert niveau.

Hvad er socio-psykologisk modenhed

Personlighed modenhed er ikke erhvervet og afhænger ikke af pasens alder. Det er snarere en psykologisk alder, som kan være helt forskellig fra jævnaldrende. Så en person, der har gennemgået mange forskellige situationer, har lært at overvinde dem og er selvstændigt ansvarlig for sine egne valg, er mere psykologisk mere moden end nogen der har levet hele tiden i samme forhold med et minimumsansvar. Nogle har følelsen af, at jo mere seriøs en person er og jo mere belastet med forskellige vigtige opgaver, desto højere er hans modenhed. Det er vigtigt at forstå egne evner og ønsker, følg følgelig en indre stemme, som ikke kun omfatter intuition, men også grund.

Psykologisk modenhed giver en følelse af glathed og øger fleksibiliteten - ingen regel, der en gang er etableret, er uberørt. Personen forstår, at han ændrer sig, den omgivende virkelighed og behov, og derfor må interaktionsmåderne også ændres.

I en moders personers handlinger er der meget naturlighed, han vil ikke skjule sine tårer med viljestyrke, når han er meget trist og ikke vil holde et alvorligt ansigt, når det er sjovt. En sådan frihed er født af fuld accept af sig selv, dybtgående kendskab til ens psykologiske egenskaber og lav eksponering for manipulation. Sociale stereotyper har ringe magt over sådanne mennesker, da de styres af deres indre følelser og deres egne behov for at vælge deres vej og deres egne reaktioner.

At acceptere sig selv og verden med sine love, død, lidelse og svagheder gør det muligt for en at være i større harmoni og ikke forsøge at ændre, hvad der eksisterer i tusindvis af år. Der bruges ressourcer på det nødvendige og gavnlige: på egen udvikling og aktiviteter, der producerer resultater. Sådanne mennesker ender med at leve et mere tilfredsstillende liv og acceptere ganske roligt død, i modsætning til dem, der spiller skjul og søger hele tiden uden at have gjort noget værd.

Psykologisk modne mennesker skiller sig ud fra mængden ikke kun af adfærdsmæssige reaktioner, men også eksternt, som regel er deres image ret ekstravagant, da der ikke er noget ønske om at opretholde generelle tendenser. De har heller ingen klager over kedsomhed og lyst til at dræbe tid - de er fulde af stor interesse for verden og livet, ofte gambling, og det eneste, de kan fortryde, er den begrænsede fysiske inkarnation.

Psykologisk modenhed hos en person kan manifestere og danne sig udelukkende i det sociale miljø. På den måde vokser en person gennem de nødvendige stadier og processer af personligheds modning. Dette er en slags harmonisk kombination, herunder fysisk modenhed og psykologisk alder. Der er specielle nødvendige psykologiske manifestationer i hvert aldersgab, hvilket indikerer en harmonisk udviklingsproces. Når man sidder fast i et af stadierne, hæmmes personlig modenhed og infantilisering er til stede.

Ved mange psykologer bestemmes personlig modenhed gennem den eksistentielle proces for at finde meningen med ens egen eksistens og acceptere ansvaret for at manifestere friheden til ens valg. Ud over sådanne dybe og seriøse kategorier er der målbare ydre tegn på psykologisk modenhed. Dette omfatter først og fremmest en persons interesse ikke kun i individuelle behov, sin egen eksistens og krop, men også i andres anliggender. En sådan person vil tage sig af sin familie, hjælpe venner, deltage i processer, der former socialstaten. Interessen er ikke blot udtryk for den nærmeste begrænsede cirkel, men også for mange sociale grupper (arbejdsgruppe, statslige processer, religiøse traditioner osv.). Evnen til at vurdere dig selv udefra giver dig mulighed for at etablere dybe og konstruktive sociale relationer, der er bygget på gensidig tillid, medfølelse, oprigtighed, respekt og tolerance.

Socio-psykologisk modenhed giver en person mulighed for at kontrollere og forudsige deres egne følelsesmæssige manifestationer. Dette bidrager til tolerancens manifestation, ikke gennem viljens indsats, men på grund af det brede perspektiv og accept, både dets interne egenskaber og andre mennesker. Styring af dine følelser giver dig mulighed for at udtrykke dem i en socialt acceptabel form, der angiver din holdning og ikke fornærmer andres følelser.

Moden personlighed er ret holistisk og fleksibel i sine manifestationer. Det vil sige, at det altid har et system af værdier og vigtige mål, hvis opnåelse altid vil svare til et persons moralske og etiske koncept. En sans for humor og introspektion er også erhvervet med psykologisk modenhed og afspejler et højt niveau af mental udvikling.

Social modenhed er ikke et identisk psykologisk begreb modenhed. Det afspejler kun aspektet af social interaktion, der tager højde for individets tilstrækkelighed, forudsigelighed og stabilitet. Dette afspejler en persons uafhængighed i livet, når han ikke har brug for fysisk, materiel eller psykologisk støtte fra andre, med fuld kompetence i denne sag. Dette omfatter evnen til selvstændigt at løse deres daglige problemer, for at kunne give deres egen mad og indkvartering.

Socio-psykologisk modenhed er direkte relateret til ansvaret, både i personlig manifestation med hensyn til sig selv og på det sociale plan, hvor andre individer er involveret. Hvis psykologisk modenhed tager sig af udviklingen og realiseringen af ​​individets potentiale, betyder social modenhed rettet menneskelig adfærd, der bidrager til udviklingen af ​​menneskeheden som helhed.

Selv mekanismerne af en moden persons psykologiske forsvar er ikke på et primitivt niveau: blandt dem vil der være intellektualisering, sublimering, rationalisering, i stedet for undertrykkelse og aggression.

Tegn på psykologisk modenhed

Psykologisk modenhed og psykologisk alder er nært beslægtede begreber, men dette giver ikke en forståelse og definition af en sådan person. Den mest optimale til at bestemme kategorien gennem tegnene afhænger af det videnskabelige koncept, at der er fire til femten. Hovedfunktionerne omfatter:

- naturlig og spontan adfærd, såvel som følelsesmæssigt respons Dette indebærer en fri og åben selvpræsentation, men der er respekt for accepterede sociale normer. En moden person vil manifestere sine ønsker og følelser, men vælger på denne måde en måde, således at han ikke beskadiger den omgivende mentale tilstand ved at observere etikette og tolerance;

- Relativ inddragelse i verdensprocesser. En person er opmærksom på store verdenshændelser og i vigtige samfundsgrupper for ham, men er uafhængig nok i sine domme for ikke at undergrave propaganda og manipulation. Andelen af ​​humor og løsrivelse tillader ikke meget følelsesmæssigt at være involveret i verdens sociale processer, hvilket giver uafhængighed;

- i forhold er der ingen handelsmæssige interesser og kunstige former for adfærd. I stedet er der accept af sig selv og andre mennesker i den tilstand, hvor de er naturlige og ikke forsøger at omdanne dem til mere hensigtsmæssige og gavnlige muligheder;

- Tilstedeværelsen af ​​globale mål og betydninger og konstant arbejde med deres gennemførelse. Det får dig til at dyrke, vokse, hele tiden bevæge sig og være travlt. Blandt sådanne mål er der normalt noget af høj åndelig værdi eller praktisk betydning for mange mennesker og ikke en fordel i det nuværende øjeblik;

- processen med at nå mål tilpasser ikke individets moralske værdier og ambitioner. Følsomhed over for uretfærdighed, manglende evne til at forråde egne idealer i kombination med et højt udviklingsniveau giver mulighed for at vælge måder at opnå inden for ens moralske koncept;

- Forbindelser bygget i en smal personlig cirkel er som regel langsigtede, dybe, åbne. I forbindelse med sådan interaktion er der en fælles udvikling af partnere og en konstant uddybning af kendskabet til den indre verden, både vores egen og den anden;

- kreativitet og sans for humor. Disse manifestationer er spontane og naturlige, for deres manifestationer og den indenlandske situation og professionelle problemer. Desuden vedrører denne opfattelse egen egenskaber og forhold til andre. Det gør det nemmere at tilpasse og genopleve krisens øjeblikke, for at finde enkle og uventede måder ud af vanskelige situationer.

Naturligvis indgår alle faktorer, der afgør en voksen, der har fuld materiel og strafferetligt ansvar. En moden person er i stand til at bære ansvar på grund af lovgivningsmæssige handlinger og dokumentariske krav.

Niveauer af psykologisk modenhed

Niveauet af psykologisk modenhed er i vid udstrækning målbar af graden af ​​dets socialisering, da hovedtrækene specifikt vedrører social interaktion og individets disposition. Dette omfatter bredden af ​​sociale kontakter, som kan være på niveau med interaktion med en bestemt person, gruppe af mennesker eller menneskeheden. Jo bredere cirklen som en person er i stand til at interagere med, jo højere er hans modenhed. Derudover tages der hensyn til karakteren af ​​denne sociale interaktion, som kan bestå i bevilling og brug af andres resultater i kontaktprocessen eller i bevidst reproduktion med henblik på forbedring. Et vigtigt kriterium er social kompetence, hvilket afspejler en persons evne til at navigere i forskellige situationer med kommunikation og sociale normer.

Blandt de iboende egenskaber afspejler modeniveauet mængden af ​​varme vist mod den anden, kombineret med følsomhed, så omsorg ikke bliver til besættelse. At acceptere sig selv og andre hjælper med at etablere sikre relationer, evnen til at åbne og udvikle sig. Jo højere niveauet af selvforståelse og accept er, jo større er evnen til at danne et tilstrækkeligt konstruktivt samspil.

Et højt niveau af personlig modenhed består af en høj udvikling af en følelse af ansvar og tolerance. Jo højere ønsket om selvudvikling og jo mere effektivt og hurtigt det opstår, desto højere niveau kan psykologisk modenhed siges. Dette lettes af positiv tænkning og en åben holdning til verden. Udviklingen og forbedringen af ​​individet standser ikke enten efter opnåelse af fysisk autonomi eller efter social uafhængighed. Denne proces er uendelig og indeholder et stort antal faktorer, over hvilke du hele tiden kan arbejde - fra realiseringen af ​​dine egne talenter til accept af verdens ideals ideal.

Se videoen: Lektion 6: Gå mod strømmen som investor (Januar 2020).

Загрузка...